KONTAKT

Fakturačné údaje

Obchodné meno: ROSEMONT s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Krivánska 977/5, 013 03 Varín

IČO: 47335351
DIČ: 2023831755
IČ DPH: SK2023831755

Zapísaná na Okresnom súde Žilina
Obchodný register, vložka č: 59757/L, oddiel sro

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2200456765 / 8330
IBAN: SK09 8330 0000 0022 0045 6765
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Napíšte nám

    * povinné pole