Bezpečnosť a ochrana osobných údajov pri používaní webových stránok e-shopu www.rosemont.sk

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Pri návšteve a nákupe v e-shope www-rosemont.sk, ktorý prevádzkuje firma  ROSEMONT s r.o. so sídlom Krivánska 977/5, 01303 Varín, IČO: 47335351, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59757/L, DIČ: 2023831755 (ďalej len "predávajúci") sa ukladajú Vaše osobné údaje. Ako s nimi nakladáme a načo ich využívame sa dozviete v tomto dokumente.

Pri návšteve našej webovej stránky nemusíte uviesť Vaše osobné údaje. Ukladajú sa len údaje, z ktorých nie je možné identifikovať  osobu. Sú to napríklad údaje: o zariadení, z ktorého ste sa pripojili (mobil, tablet, PC), navštívené stránky, názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, odkaz, ktorý ste použili na návštevu našej stránky a pod. Tieto informácie využívame len na zlepšenie služieb pre zákazníkov.

Vaše osobné údaje dobrovoľne poskytujete pri nákupe alebo registrácii zákazníckeho účtu. Tým vyjadrujete súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov potrebných na vybavenie objednávky, alebo využitie vernostného systému. Osobné údaje sú použité len na spoľahlivé doručenie objednávky, pridelenie vernostných bodov, daňové a účtovné potreby. V prípade, že ste potvrdili pri registrácii záujem o odber noviniek sú osobné údaje použité aj na zasielanie informačných e-mailov alebo letákov.

Zasielanie informácií e-mailom alebo poštou môžete ukončiť  použite odkaz v informačnom e-maile, alebo napíšte krátku správu na adresu rosemont@rosemont.sk, alebo napíšte na našu poštovú adresu uvedenú vyššie. Keď ako dotknutá osoba  uplatníte námietku v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov budú Vaše osobné údaje odstránené bez zbytočného odkladu.

Kamerový systém 

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach.

Naša predajňa je monitorovaná kamerovým systémom s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme kvôli prevencii a objasňovaniu možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť ROSEMONT s.r.o.

Informácie o cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.

Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač automaticky posiela Googlu určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke:https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete na nasledujúcej stránke:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach

Na našich webových stránkach využívame tzv. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Google+. Služby sú prevádzkované spoločnosťami Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), ďalej označovaní ako "Poskytovatelia". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľade nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins, resp. https://developers.google.com/+/plugins

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne pluginy, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google, Facebook a Instagram. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA. Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku, príp. na Google+. Napr. ak aktivujete tlačidlá "Páči sa mi to" alebo "+1", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa. Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.phpDoplnok prehliadača pre blokovanie sledovacích skriptov spoločnosti Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/Pokyny na ochranu dát spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html


Webové porovnávače tovaru

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries  a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Program Vernostného systému

Účasťou v Programe Vernostný systém („Program“) berie Účastník programu na vedomie, že spoločnosť ROSEMONT s.r.o., Krivánska 977/5, 013 03 Varín, IČO:47335351, je ako Prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, a prípadne ďalších údajov zdieľaných Prevádzkovateľovi, pre účely jeho účasti v Programe.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Účastníkov pri registrácii účasti v Programe je čl. 6 odst. 1 písm. b) (splnenie zmluvy a prevádzanie opatrení prijatých pred ich uzatvorením) Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)).

Pokiaľ Účastník pri registrácii dobrovoľne podpíše Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlasí rovnako so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy za účelom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Prevádzkovateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Účastníkov pre marketingové a obchodné účely Prevádzkovateľa je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (dotknutej osoby)

Pokiaľ Účastník poskytne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové a obchodné účely Prevádzkovateľa, môže svoj súhlas v celom rozsahu odvolať, a to písomným oznámením Prevádzkovateľovi, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: rosemont@rosemont.sk, alebo zaslaním sms  na tel.číslo: 0904 13 13 33. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov prevádzaných na základe súhlasu od okamihu jeho odvolania.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má Účastník v súlade s GDPR právo na prístup k osobným údajom, na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, na obmedzenie spracovania osobných údajov v zvláštnych prípadoch na prenositeľnosť údajov a vzniesť námietku, po ktorej spracovanie osobných údajov Účastníka bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Účastníka, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Účastník možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).


Komu posielame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme len  našim zmluvným partnerom. Sú to údaje potrebné na doručenie objednaného tovaru poskytnuté spoločnostiam DPD, Slovenská pošta a Zásielkovňa. Údaje potrebné na spracovanie účtovných a daňových povinností  posielame našej  účtovnej firme.  Pri platbe za tovar sú údaje poskytnuté našim bankám Tatra banka a Fio banka. Používame účty sociálnych sietí Facebook, Instagram, Google+. Pri  spustení našich webových stránok sa Váš a náš účet na sociálnej sieti prepojí a umožní zobrazovať údaje z našich webových stránok na Vašom prehliadači sociálnych sietí. Pri objednávke sú údaje odosielané porovnávaciemu portálu Heureka.sk na generovanie dotazníkov spokojnosti s nákupom a recenzie tovaru v rámci programu Overené zákazníkmi.Právo na informácie

Podľa ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
  2. informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
  3. zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  4. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
  5. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
  6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: rosemont@rosemont.sk

V Žiline 08.03. 2020


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop